ЗА НАС

КРАЙБУРГ е световно познат холдинг, в който работят 1800 работници и служители и се произвеждат каучукови смеси на база всички полимери, включително силикон и флуор – еластомери, предназначени за стандартна преработка на плътна гума.

В най-новата история на Холдинга с гордост се споменава датата 15.10.2001 г., когато по българското законодателство е регистрирано юридическото лице KРАЙБУРГ БЪЛГАРИЯ ПЛЮС ЗЕБРА ООД със седалище в гр.София. Дружеството е резултат от дългогодишна съвместна работа между GUMMIWERK KRAIBURG AUSTRIA GmbH & CO, Geretsberg и ЗЕБРА АД, Нови Искър. Мажоритарен собственик в дружество е Гумиверк Крайбург Австрия.

Дружеството съществува под тази форма до септември 2006 г., когато с решение на БоД се трансформира в ЕООД, като 100% от собствеността е на Гумиверк Крайбург. Поради увеличаващото се производство, като количества и продукти, през 2006 г. е закупен нов терен (20 000 кв. м.) с производствено хале в гр. Нови Искър, ул. Кременица 30, където стартира производството на каучукови смеси. Целта е Крайбург България да се развие като стабилен и гъвкав доставчик на каучукови смеси за пазарите в Източна Европа.

От 2002 г. в дружеството функционира Система по качеството според стандарта ISO 9001:2000, удостоверена със сертификат, издаден от ТЮФ България. Нашият актуален сертификат можете да видите тук.

Предприятието е под надзора на фирма Гумиверк Крайбург, пред която се отчитат резултатите, и чрез която се прави краткосрочното и дългосрочно планиране и се формулира стратегия.

Дружеството се стреми да отговори на всички предизвикателства на пазара и клиентите, и би било благодарно на Вашите запитвания на E-Mail, по телефона или факса, или чрез нашия Online-Formular. Ще се опитаме максимално бързо да Ви отговорим и задоволим Вашия интерес

 
kraiburg  | 2014
powered by EMERiGOS
web design oradea